Privacy Policy

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn of haar log-in gegevens en het gebruik van zijn/haar paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Soshun heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Soshun respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Soshun maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet-technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn of haar computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure.